Shipping and delivery

Date: 1 September 2023

Shipping Policy

Friendly Giant Gaming is a webshop based in the Netherlands, providing high-quality 3D printed products and on-demand painting services to customers around the world. We take great care in processing and shipping your orders to ensure that they are delivered in excellent condition and within a reasonable timeframe. This Shipping Policy describes the details and procedures regarding shipping, delivery times and associated costs for customers abroad.

1. Shipping zones and delivery

1.1. Shipping zones: Friendly Giant Gaming offers worldwide shipping and covers most countries and regions.

1.2. Delivery time: Delivery times may vary based on the destination country, customs clearance and the selected shipping method. We make every effort to ship your order on time to ensure timely delivery. Estimated delivery times for each shipping zone are displayed during the checkout process.

2. Shipping costs

2.1. Calculation of shipping costs: The shipping costs for each order are determined based on the weight of the package and the selected shipping method.

  1. Shipping costs abroad: For customers placing orders from abroad, a flat rate of €15 is applied. Please note that these shipping costs do not include any import duties, taxes or customs fees that may apply upon delivery. The recipient is responsible for any additional charges imposed by customs authorities in the destination country. Shipping costs may change if rates increase from the mail order company.

3. Processing of orders and shipment

3.1. Order processing time: Once you place an order, it will be processed as soon as possible. This includes 3D printing, painting services (if applicable), quality checks and packaging.

3.2. Shipping confirmation: Once your order has shipped, you will receive a shipping confirmation e-mail with tracking information.

3.3. Tracking information: For all orders, we provide tracking information so that you can follow the progress of your package during transport.

3.4. Tracking updates: Please note that tracking information may take a while to update after the shipment leaves our warehouse. If you experience any delays or problems with the tracking information, please feel free to contact us at jelle@friendlygiantgaming.com.

Download shipping policy (ENG).pdf

Datum: 1 september 2023

Verzendbeleid

Friendly Giant Gaming is een webshop gevestigd in Nederland, die hoogwaardige 3D-geprinte producten en schilderdiensten op aanvraag aan klanten over de hele wereld levert. We besteden veel zorg aan het verwerken en verzenden van uw bestellingen om ervoor te zorgen dat ze in uitstekende staat en binnen een redelijke termijn worden afgeleverd. Dit Verzendbeleid beschrijft de details en procedures met betrekking tot verzending, levertijden en bijbehorende kosten voor klanten in het buitenland.

1. Verzendzones en levering

1.1. Verzendzones: Friendly Giant Gaming biedt wereldwijde verzending aan en dekt de meeste landen en regio’s.

1.2. Levertijd: De levertijden kunnen variëren op basis van het bestemmingsland, de douaneafhandeling en de gekozen verzendmethode. We doen ons uiterste best om uw bestelling tijdig te verzenden om een ​​tijdige levering te garanderen. Geschatte levertijden voor elke verzendzone worden weergegeven tijdens het afrekenproces.

2. Verzendkosten

2.1. Berekening verzendkosten: De verzendkosten voor elke bestelling worden bepaald op basis van het gewicht van het pakket en de gekozen verzendmethode.

  1. Verzendkosten buitenland: Voor klanten die bestellingen plaatsen vanuit het buitenland wordt een vast tarief van €15,- gehanteerd. Houd er rekening mee dat deze verzendkosten geen invoerrechten, belastingen of douanekosten omvatten die van toepassing kunnen zijn bij aflevering. De ontvanger is verantwoordelijk voor eventuele aanvullende kosten die door de douaneautoriteiten in het bestemmingsland worden opgelegd. De verzendkosten kunnen wijzigen indien de tarieven vanuit het postorderbedrijf stijgen.

3. Verwerking van bestellingen en verzending

3.1. Verwerkingstijd bestelling: Zodra u een bestelling plaatst, wordt deze zo snel mogelijk verwerkt. Dit omvat 3D-printen, schilderdiensten (indien van toepassing), kwaliteitscontroles en verpakking.

3.2. Verzendbevestiging: Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail me trackinginformatie.

3.3. Trackinginformatie: Voor alle bestellingen bieden we trackinginformatie, zodat u de voortgang van uw pakket tijdens het transport kunt volgen.

3.4. Trackingupdates: Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat de trackinginformatie wordt bijgewerkt nadat de zending ons magazijn heeft verlaten. Als u vertragingen of problemen ondervindt met de trackinginformatie, neem dan gerust contact op via  jelle@friendlygiantgaming.com.

Download verzendbeleid (NL).pdf